Ο/Η Θανών/ούσα: Χ\Γεωργίου Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ\Γεωργίου Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛάμπρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαραγδή Ν. Κωστάλα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 05 18 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 05 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως259
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ\Γεωργίου Λάμπρος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΠατήρ