Ο/Η Θανών/ούσα: Χέλμης Πολυδεύκης Εμμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧέλμης Πολυδεύκης Εμμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη
Ηλικία Θανόντος09 μην
Ασθένεια;
Ημ/νία Θανάτου1876 05 19 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 20
Πατρίδα ΘανόντοςΑθήναι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως258
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοντζιάς Ελευθέριος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος