Ο/Η Θανών/ούσα: Χατζόπουλος Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧατζόπουλος Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΚολικόν πάθος;
Ημ/νία Θανάτου1876 10 14 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 15
Πατρίδα ΘανόντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ανθούλα
Αριθμός Πράξεως521
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος