Ο/Η Θανών/ούσα: Κωστόπουλος Εμμανουήλ Λ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωστόπουλος Εμμανουήλ Λ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛουκάς
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖαμπετώ Σιγάλα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 04 30 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 05 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως228
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛάλας Ζαχαρίας
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΘείος