Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρουλιδάκη Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρουλιδάκη Αικατερίνη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΚαρκίνος
Ημ/νία Θανάτου1894 04 28 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 04 29
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως225
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΓείτων