Ο/Η Θανών/ούσα: Βώκος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒώκος Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1894 04 26 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 04 27
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυτικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως222
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣπανουδάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος