Ο/Η Θανών/ούσα: Κοντογιάνης [Κοντογιάννης] Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοντογιάνης [Κοντογιάννης] Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΠνιγμός
Ημ/νία Θανάτου1876 10 14 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 14
Πατρίδα ΘανόντοςΠόρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαύτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως520
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες [Ευρέθη νεκρός εις την θάλασσαν ...]

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαλαιολόγος Βενέτος
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΠόρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΦίλος