Ο/Η Θανών/ούσα: Γκιούλη Μαριγώ Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓκιούλη Μαριγώ Αντ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 04 23 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 04 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ.
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως214
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜιχαηλίδης Ιωάννης Γ.
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
Συγγένεια(μη ορισμένο)