Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλίδας Ευάγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλίδας Ευάγγελος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Ξεναρίου
Ηλικία Θανόντος01 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 04 16 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 04 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως205
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαλίδας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ