Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρέου Σταυρούλα Εμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρέου Σταυρούλα Εμ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΚαρδιακό νόσημα
Ημ/νία Θανάτου1894 03 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 03 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως180
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαμανώλης Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
Συγγένεια(μη ορισμένο)