Ο/Η Θανών/ούσα: Αρχολέκα Πέρδικα Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρχολέκα Πέρδικα Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεοδώρα Πετσοπούλου
Ηλικία Θανόντος4 μ
ΑσθένειαΚατάρρους χρ.
Ημ/νία Θανάτου1894 03 25 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 03 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως179
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρχολέκας Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ