Ο/Η Θανών/ούσα: Σιδεράτος Παντελής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιδεράτος Παντελής
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣιδερής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Κ. Μαρτάκη
Ηλικία Θανόντος8 ημ
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1894 03 23 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 03 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως171
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιδεράτος Σιδερής
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ