Ο/Η Θανών/ούσα: Κουμούλας Σπυρίδων

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουμούλας Σπυρίδων
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠτωχοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1894 03 19 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 03 20
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΣιδηρουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως167
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκομ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜποφύλιος Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος82
Πατρίδα ΔηλούντοςΣέριφος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)