Ο/Η Θανών/ούσα: Ηλία Ελένη Αντ. Λαζ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΗλία Ελένη Αντ. Λαζ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1894 03 18 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 03 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως164
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΗλίας Γεώργιος Λαζ.
Ηλικία Δηλούντος57
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρμαδούρος
ΣυγγένειαΥιος