Ο/Η Θανών/ούσα: Κόκαλης Νικόλαος Μαρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚόκαλης Νικόλαος Μαρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜαρίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑναστασία Παραβάλου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 03 17 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 03 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως159
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣπανουδάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)