Ο/Η Θανών/ούσα: Ταυλαρίου Αικατερίνη Ευαγ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαυλαρίου Αικατερίνη Ευαγ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυάγγελος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Δημ. Πετετέρλου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 03 14 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 03 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως155
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαυλαρίου Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΘείος