Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλιάς Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλιάς Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτα Λιπίρου
Ηλικία Θανόντος7 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1894 02 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 02 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως136
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαλιάς Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ