Ο/Η Θανών/ούσα: Κούμανης Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚούμανης Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΠυρετός κακοήθης
Ημ/νία Θανάτου1876 10 07 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 08
Πατρίδα ΘανόντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Καλλιόπη
Αριθμός Πράξεως507
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜουτάφογλους Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος