Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασίου Μαρία Θεοδ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασίου Μαρία Θεοδ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνδριάνα Αντ. Δεσίπρη
Ηλικία Θανόντος05
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 02 20 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 02 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως123
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανδαλίδης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΘείος