Ο/Η Θανών/ούσα: Νερουτζόπουλος Χαράλαμπος Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝερουτζόπουλος Χαράλαμπος Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος73
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 02 20 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 02 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚουρεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως122
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝερουτζόπουλος Νικόλαος Χαρ.
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛιθοξόος
ΣυγγένειαΥιος