Ο/Η Θανών/ούσα: Νομικού Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝομικού Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Αρβανιτοπούλου
Ηλικία Θανόντος03 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1894 02 19 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 02 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως118
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝομικός Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ