Ο/Η Θανών/ούσα: Μουτάφης Γεώργιος Στυλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜουτάφης Γεώργιος Στυλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Ανδ. Καλαφάτη
Ηλικία Θανόντος12
ΑσθένειαΦυματίωσις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1894 02 16 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 02 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως114
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣωτηρόπουλος Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος58
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)