Ο/Η Θανών/ούσα: Ευστράτιος \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυστράτιος \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 02 14 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 02 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως107
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)