Ο/Η Θανών/ούσα: Κουτράκος Διαμαντής Παν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουτράκος Διαμαντής Παν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦιλιώ Καρδάση
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 02 12 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 02 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως103
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠεράκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
Συγγένεια(μη ορισμένο)