Ο/Η Θανών/ούσα: Ορφανού Κουναδίνα Θεοδ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΟρφανού Κουναδίνα Θεοδ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος110
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 10 06 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 07
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [Θ]
Αριθμός Πράξεως503
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαρκόπουλος Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΑνιψιός