Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελάκης Αλέξανδρος Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελάκης Αλέξανδρος Δ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΓρίππη
Ημ/νία Θανάτου1894 01 29 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 29
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως80
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓκοβόστης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΣπάρτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦαρμακέμπορος
ΣυγγένειαΑνεψιός