Ο/Η Θανών/ούσα: Καβομαλιά Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαβομαλιά Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 10 05 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 06
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως502
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑφεντάκης Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΚίμωλος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυπηγός
ΣυγγένειαΦίλος