Ο/Η Θανών/ούσα: Στεφανούρης Χαράλαμπος Σωτ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣτεφανούρης Χαράλαμπος Σωτ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωτήριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Γλυκογιαννάκη
Ηλικία Θανόντος40 ημ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 01 24 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως71
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος64
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣτατιωτ.συνταξιούχος
ΣυγγένειαΔίσπαππος