Ο/Η Θανών/ούσα: Ζαχαράτος Ζαχαρίας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖαχαράτος Ζαχαρίας
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 01 21 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚρεοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως59
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖαχαράτος Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚρεοπώλης
ΣυγγένειαΥιος