Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβαλά Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβαλά Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΤζάννες
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριφώ Π. Μονογιού
Ηλικία Θανόντος02 ημ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 01 16 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως40
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαβαλάς Τζάννες
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ