Ο/Η Θανών/ούσα: Σκλαβούνος Παντελής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκλαβούνος Παντελής
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦανή Ιω. Αλεξίου
Ηλικία Θανόντος10
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 01 13 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως31
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣκλαβούνος Σπύρος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ