Ο/Η Θανών/ούσα: Ψωμά Ευαγγελινή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨωμά Ευαγγελινή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 10 03 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 03
Πατρίδα ΘανόντοςΡούμελη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως497
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΥιός