Ο/Η Θανών/ούσα: Ανούσιος Μιχαήλ Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνούσιος Μιχαήλ Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρούσα
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΕνδοκαρδίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 01 06 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 07
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΔικηγόρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως13
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
Συγγένεια(μη ορισμένο)