Ο/Η Θανών/ούσα: Πούλου Αναστασία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠούλου Αναστασία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΖαχαρίας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυσέβεια Μ. Ξαγοράρη
Ηλικία Θανόντος02 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1894 01 06 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως12
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠούλος Ζαχαρίας Ανδρ.
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΠατήρ