Ο/Η Θανών/ούσα: Ξυδάκης Ιωάννης Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞυδάκης Ιωάννης Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Λαζαρίνου
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 01 02 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως8
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαζαρίνος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠάππος