Ο/Η Θανών/ούσα: Γερονιμάκης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓερονιμάκης Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΤραύμα
Ημ/νία Θανάτου1876 10 02 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 02
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΠετράς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως496
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓερονιμάκης Κωστής
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕφαπλωματοποιός
ΣυγγένειαΑνιψιός