Ο/Η Θανών/ούσα: Αιμυλία Γιαν. Κασιδώνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑιμυλία Γιαν. Κασιδώνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓιαννούλης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Πανταζοπούλου
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 01 02 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 02
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως3
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαμβλέκας Ιωάννης [Βαβλέκας]
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
Συγγένεια(μη ορισμένο)