Ο/Η Θανών/ούσα: Κορακή Ευαγγελιώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚορακή Ευαγγελιώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Παξιμάδη
Ηλικία Θανόντος40 ημ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 01 01 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 01 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως2
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚορακής Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑγγειοπλάστης
ΣυγγένειαΠατήρ