Ο/Η Θανών/ούσα: Ιατρού Ιωάννης Τρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙατρού Ιωάννης Τρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΤριαντάφυλλος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Μαύρου
Ηλικία Θανόντος7 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1893 12 26 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 12 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως554
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙατρού Τριαντάφυλλος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ