Ο/Η Θανών/ούσα: Δρίβας Ιωάννης Χαρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔρίβας Ιωάννης Χαρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαράλαμπος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Σάντου
Ηλικία Θανόντος05
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 12 14 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 12 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως537
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚούτσης Παύλος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑργυραμοιβός
ΣυγγένειαΘείος