Ο/Η Θανών/ούσα: Κονταράτος Ιωάννης Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚονταράτος Ιωάννης Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΕνδοκαρδίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 12 08 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 12 09
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως531
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚονταράτος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΑδελφός