Ο/Η Θανών/ούσα: Χειλά Αγγελικώ Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧειλά Αγγελικώ Γ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΠεριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 09 28 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 29
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος; [θ]
Αριθμός Πράξεως492
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧειλάς Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμποροϋπάλληλος
ΣυγγένειαΕγγονός