Ο/Η Θανών/ούσα: Γρυπάρη Αννα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓρυπάρη Αννα Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1893 12 04 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 12 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως524
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓρυπάρης Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΥιος