Ο/Η Θανών/ούσα: Πολυκανδρίτη Ευαγγελιώ Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολυκανδρίτη Ευαγγελιώ Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταυρούλα Γ. Πεντάρα
Ηλικία Θανόντος04
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 12 01
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 12 01
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως521
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλουμιστός Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΘείος