Ο/Η Θανών/ούσα: Τσαπή Αθηνά Ανδρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤσαπή Αθηνά Ανδρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Κυπαρίσση
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΓαστρεντερ. κατάρρους οξύς
Ημ/νία Θανάτου1893 11 29 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 11 30
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως517
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιαννίτσης Κωνστ.
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑνθρακοπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)