Ο/Η Θανών/ούσα: Χριστοδούλου Σεβαστή Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧριστοδούλου Σεβαστή Κ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1876 09 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 28
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ] Κωνσταντίνος
Αριθμός Πράξεως491
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιωργακόπουλος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΦίλος