Ο/Η Θανών/ούσα: Χέλμης Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧέλμης Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Αποστόλου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΟδοντοφ. ;
Ημ/νία Θανάτου1876 09 25 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως489
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΠατήρ