Ο/Η Θανών/ούσα: Ταλικάκος Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαλικάκος Βασίλειος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Ράντου
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΟδοντοφ.
Ημ/νία Θανάτου1876 09 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως488
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαλικάκος Ιωάννης Δ.
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΟίτυλον;
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ