Ο/Η Θανών/ούσα: Καλαμάτας Παράσχος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλαμάτας Παράσχος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΑιφν. θάνατος / Πτώση
Ημ/νία Θανάτου1876 05 14 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΑίγινα
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαύτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως255
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔημαστυνομία Ερμ.
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Συγγένεια(μη ορισμένο)