Ο/Η Θανών/ούσα: Ταμιξή Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαμιξή Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης Γκιώνης;
Μητρώνυμο ΘανόντοςΛασκαρίνα
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΓαστρικόν νεύρον;
Ημ/νία Θανάτου1876 09 23 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 24
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως487
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαμιξής Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΣύζυγος